Suffolk County Rifle Association Small Bore Section - Summer 2015 - Long range 100m (team)

Scoring: Ex 100, points dropped. = Ranking. Print
Long range 100m (team)
R1
08 Jun
R2
08 Jun
R3
08 Jun
R4
23 Jun
R5
06 Jul
R6
20 Jul
R7
03 Aug
R8
17 Aug
R9
31 Aug
R10
14 Sep
Division 1
Div 1
Club Name
Ave
Team C
Tm C
Bury St Edmunds
95.1
Team A
Tm A
Bury St Edmunds
97.5
Team A
Tm A
Felixstowe
95.3
Team B
Tm B
Bury St Edmunds
96.0
Team D
Tm D
Bury St Edmunds
93.0
Team B
Tm B
Felixstowe
90.5
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
15
5
13
5
19
5
13
6
11
6
19
3
15
5
16
6
19
5
14
6
10
6
14
4
9
6
19
3
13
5
15
5
14
6
20
4
13
6
22
4
17
4
11
6
21
4
16
5
19
4
13
6
18
4
16
6
19
5
18
5
19
3
27
2
21
4
17
4
20
3
16
4
24
2
23
3
25
3
24
3
27
2
23
3
34
1
28
2
30
2
26
2
21
3
28
2
31
2
35
2
45
1
39
1
28
2
35
1
38
1
28
1
41
1
45
1
35
1
51
1
Total
154
52
149
49
168
49
216
31
283
21
385
11