Cambridgeshire Target Shooting Association - Winter 2020-21 - Short Range .22 (team)

Scoring: Ex 100, points dropped. = ranking. Print
Short range .22 rimfire 10 rounds x100 team of 4 prone, £10 entry
R1
16 Nov
R2
16 Nov
R3
14 Dec
R4
14 Dec
R5
25 Jan
R6
25 Jan
R7
22 Feb
R8
22 Feb
R9
22 Mar
R10
22 Mar
Division 1
Div 1
Club Name
Ave
Team A
Tm A
Soke TSC
98.5
Team A
Tm A
Leic & Dist RPC
97.8
Team A
Tm A
Wandsworth RC
97.4
Team A
Tm A
Bury St Edmunds
96.7
Team A
Tm A
Castletown
96.7
Team A
Tm A
Gogs
96.6
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total
Division 2
Div 2
Club Name
Ave
Team A
Tm A
Oundle R&PC
96.3
Team B
Tm B
Soke TSC
95.6
Team B
Tm B
Leic & Dist RPC
94.1
Team A
Tm A
Shelford RC
93.9
Team B
Tm B
Bury St Edmunds
93.9
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total
Division 3
Div 3
Club Name
Ave
Team A
Tm A
Whittlesey RC
93.6
Team B
Tm B
Wandsworth RC
93.2
Team A
Tm A
Steeple
92.9
Team B
Tm B
Castletown
89.9
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total